Onze christelijke identiteit

Op de Spoorzoeker helpen we kinderen om God te leren kennen en te leren leven zoals God dat van ons vraagt. Dat doen we door dagelijks bezig te zijn met de Bijbel, die Gods Woord is en de leidraad in ons leven. We helpen de kinderen te ontdekken wat Gods plan is met je leven.

Daarom is ons motto: ‘Ontdek wat waardevol is’

Onze pedagogische identiteit

Op onze school mogen de kinderen ontdekken wat waardevol is. We willen als school de kinderen helpen om op het goede spoor te gaan. Vanuit een open sfeer van vertrouwen gaan we respectvol met elkaar om en leren we respect te hebben voor onze omgeving.