Wilt u uw kind aanmelden?

Vul minimaal een jaar voordat uw kind 4 jaar wordt het interesseformulier in. We nemen dan zo spoedig mogelijk contact met u op. U kunt ook bellen met 038-3763535 en een afspraak maken met de directeur Martin Tempelman.

We gaan er vanuit dat ouders die kiezen voor het onderwijs op de Spoorzoeker, de doelstelling, de grondslag en het gedragsprotocol van de school onderschrijven. Tijdens het kennismakingsgesprek krijgt u een rondleiding door de school. Wanneer uw kind ongeveer 3,5 jaar is, ontvangt u van ons het inschrijfformulier om in te vullen. U kunt hierop de ontwikkeling van uw kind aan de hand van een vragenlijst weergeven. Dit formulier wordt besproken met de intern begeleider en zo mogelijk met de nieuwe groepsleerkracht. Uiterlijk 6 weken na het inleveren van het formulier krijgt u bericht of uw kind geplaatst wordt of dat we met u op zoek gaan naar een andere school. Dat laatste gebeurt indien de gevraagde ondersteuning van uw kind groter is dan we op de Spoorzoeker kunnen bieden.

Ongeveer een maand voordat een kind 4 jaar wordt, mag het komen kennismaken op school. Het krijgt de gelegenheid 4 ochtenden of middagen mee te maken in de klas. Vanaf dat uw kind 4 jaar is mag het dagelijks naar school. Wanneer u al kinderen op school heeft ontvangt u voor volgende kinderen automatisch een inschrijfformulier.

Nieuwe leerlingen van andere scholen

Voor het plaatsen van nieuwe leerlingen is er voorafgaand een gesprek tussen de nieuwe ouders en de directie en eventueel de intern begeleider. Ouders vullen vervolgens een inschrijfformulier in. We gaan er vanuit dat de ouders die kiezen voor het onderwijs op de Spoorzoeker de doelstelling, de grondslag en het gedragsprotocol van de school onderschrijven.

Voordat we over gaan tot toelating nemen we eerst contact op met de school van herkomst. Na dit gesprek en toelating wordt voor de leerling een kennismakingsbezoek afgesproken in de (toekomstige)groep van de leerling en een datum waarop de leerling kan instromen.

Interesseformulier 

Door het invullen van dit formulier gaat u akkoord met het opslaan van gegevens voor een bewaartermijn van maximaal 1 jaar, of langer in geval van uiteindelijke inschrijving van uw kind.

  • *
  • *
  • *