Onderwijs

Op de Spoorzoeker bieden we passend onderwijs aan elk kind. We houden rekening met de verschillen tussen de kinderen en stemmen ons handelen af op de verschillen in leertijd, leerstofaanbod en instructie. We vinden een hoge betrokkenheid en hoge verwachtingen van de kinderen belangrijk en bieden daarom, binnen een vaste structuur, een gevarieerd onderwijsaanbod. Daarnaast bieden we ze de ruimte om zelf de route te ontdekken. Om eigen keuzes te maken. Een eigen spoor uit te zetten.

Aan het eind van de basisschool hebben de kinderen dan voldoende tips, tools en theorie geleerd over hoe je het beste een spoor kunt volgen. En dat mogen ze dan vervolgen op het voortgezet onderwijs. Door het geheel van maatregelen waarmee we op onze school werken, om kwaliteit te leveren en te verbeteren, hebben we de ontwikkeling van de kinderen goed in beeld. Bij dit alles vinden we het proces net zo belangrijk als het product.